ارسال مقاله

لطفاً مقاله خود را از طریق فرم زیر، برای دفتر ماهنامه جان و تن ارسال کنید. توجه داشته باشید که فایل مقاله، فقط در قالب فرمتهای نرم افزار word باشد. پسوندهای فایلهای ورد، از نوع doc و یا docx می باشند.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید