برای تماس با نشریه جان و تن، از اطلاعات تماس زیر استفاده فرمایید:

شماره تماس دفتر نشریه: ۲۲۸۹۰۸۱۷-۰۲۱

شماره سفارش آگهی: ۲۲۸۹۰۹۰۴-۰۲۱

نشانی: ابتدای پاسداران، بن بست کوکب، پلاک ۱۲، ساختمان بينش، واحد ۳۴

کد پستی: ۱۹۴۷۹۴۷۴۹۱